مطالب کاربران فوریکا

پایان نامه میزان تاثیر جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مقدمه سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه زوال و نابودی هستند. مقاومت سازمان ها در قبال تغییرات و تحولات جهانی و منطقه ای موجب حذف آنها شده و حتی قادر ...

تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

لذا با توجه به عواملی چون رقابت شدید، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا مانند بانک های خصوصی وموسسات مالی واعتباری، بانکهای دولتی را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف صنعت بانکداری اعم از فناورهای پیشرفته و روشهای نوین مدیریتی پی ببرند. بنابراین بانک کشاورزی نیز به عنوان یکی از بانکهای دولتی و تخصصی نیازمند ایجاد بستر ...

پایان نامه اثر مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

– ۳- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق افزایش روزافزون رقابت در صنعت بانکداری کشور با تاسیس بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متعدد و پوشش بخش قابل توجهی از بازار پول وسرمایه، چالش مهمی است که بانکهای دولتی بخصوص بانک کشاورزی، با آن روبرو گردیده است. از آنجا که بانک کشاورزی تنها تامین کننده منابع مالی توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می گردد، برای دستابی به ...

پایان نامه تاثیر اعطای مسئولیت بیشتر بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

-۵- سوالات و فرضیات پژوهش فرضیه اصلی جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات مدل رابینز و دسنزو بر توسعه نوآوری کارکنان تاثیر دارد. فرضیه های فرعی ۱- مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد. ۲- آزادی و اختیارات شغلی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد. ۳- اعطای مسئولیت ...

پایان نامه تاثیر واگذاری کار جذاب وگیرا بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

جبران خدمت: اصطلاح جبران خدمت در بعضى کتاب ها با اداره حقوق و دستمزد مترادف درنظر گرفته شده است اما این اصطلاح مفهومى وسیع تر از آن دربردارد. جبران خدمات نه فقط شامل دریافتى هاى بیرونى مانند حقوق و مزایا بلکه شامل تمام دریافتى هاى دیگر که در طبیعت شغل است مى باشد، مانند شناسایى و مطرح شدن، ترفیع، فراهم کردن فرصت هاى پیشرفت، شغل غنى و پرمحتوا و شرایط کارى ...

پایان نامه تاثیر فرصت برای رشد وترقی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

تفکر قرار گرفته است. بدین ترتیب تمرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی از سطح خرد به سطح کلان یا دیدگاه استراتژیک سوق پیدا کرده اند. به عبارتی به سمت پیوند با استراتژی های کسب و کار و اهداف سازمان حرکت نموده اند. در این خصوص مباحث زیادی مطرح گشته اما آنچه اهمیت دارد این است که، نیروی انسانی چگونه با استراتژی سازمان پیوند می خورد. مدیریت منابع انسانی استراتژیک ...

پایان نامه شناسایی میزان تاثیر تنوع درفعالیت¬های روزمره بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

-۳-۵ انتخاب استراتژی استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها را که به نفع سازمان هستند را مورد توجه قرار نمی دهند، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هریک از آنها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. بنا براین، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا مورد توجه قرار می گیرند. باید مزایا، مضرات، دادوستدها، هزینه ها، ومنافع این استراتژی ها را ...

پایان نامه یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان

– ۶ تعریف اصطلاحات پژوهش :   جو سازمانی : جو سازمانی به ادراک عمومی کارکنان از محیط عمومی مدرسه ، سازمان رسمی ، غیر رسمی ، شخصیت همکاران و رهبری سازمانی اشاره می کند . ( هوی و میکسل ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۰ ) تعریف عملیاتی جو سازمانی : در این پژوهش منظور از جو سازمانی میزان نمراتی است که معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در پاسخ به سوالات پرسش نامه جو سازمانی داده ...

پایان نامه تعیین رابطه¬ی رفتار حرفه¬ای معلمان با میزان اعتماد معلمان

– ۱ فرهنگ و نقش آن در سازمان : بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از همدیگر می شود . ( رابینز ، ۱۹۴۳ ، ص ۳۷۲ ) همه ی مدارس دارای فرهنگ هستند که از تعامل اجزا و ادراک اعضا که این تعامل را به وجود می آورند شکل می گیرد. ( وایلز و ...

پایان نامه تعیین رابطه¬ی میزان صمیمیت در رفتار معلمان با میزان اعتماد

– ۳ تعریف جو سازمانی : جو سازمانی با حال و هوای حاکم بر سازمانی، که گاهی با واژه­های دیگری مثل اتمسفر[۱]، تون[۲]، میلیو[۳]، و احساسات[۴] و زمینه­ی غالب[۵] بر سازمان نیز بیان می­گردد ولی واژه­ی جو سازمانی مصطلح، توسط نویسندگانی زیادی تعریف و انتشار یافته است. ولی تعریف مشخص، ثابت و مورد توافق هگان وجود ندارد. با توجه به این مطلب به نظر می­رسد در تعریف ...

پایان نامه شناسایی مراحل لازم برای رسیدن به بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کلیات بودجه مقدمه بودجه در اصل یک واژه فرانسوی است. اینت واژه در زبانهای فارسی و انگلیسی نیز از زبان فرانسوی اقتباس شده است؛ اما رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. (فرج‌وند، ۱۳۹۱، ۳-۴) واژه بودژه (budget) که یک واژه فرانوسی است، از واژه قدیمی بوژت (bougette)، به معنای کیف یا کیسه ...

پایان نامه تأثیر جنسیت بیمه گذاران بر رابطه بین رویکرد بازار یابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران

چارچوب نظری تحقیق: بیشتر محققان منشأ بازاریابی رابطه مند را به لئونارد بری[۱] (۱۹۸۳) منسوب می دانند که اولین بار آن را در زمینه تخصصی بیان کرد با این حال این نکته هم ذکر شده است که ظهور بازاریابی رابطه مند در دهه ۱۹۸۰ به حد زیاد نبود که یک کشف جدید باشد بلکه کشف مجدد روشی بود که از دراز مدت به عنوان کانون هر تجارت و حرفه موفقی پذیرفته شده بود (Sheth and Parvityar, 2002). در ...